Plas Menai Canolfan Awyr Agored Genedlaethol

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 0300 300 3112

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@plasmenai.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plasmenai.co.uk

Os ydych chi’n dymuno aros yng Nghanolfan Awuyr Agored Cenedlaethol Parc Menai, mae yna 35 o ystafelloedd gwely en-suite croesawus a braf ar brif gampws y Ganolfan, gyda lle i hyd at 75 o bobl. Mae’r cyfleusterau yn yr ystafelloedd hyn yn cynnwys y canlynol:

 • Cyfleusterau gwneud te a choffi am ddim
 • Teledu
 • Droriau wrth ochr y gwely
 • Lle storio dan y gwely
 • Bachau cotiau
 • Toiled, basn ymolchi a chawod en-suite
 • Soced trydan gyda phwynt gwefru USB integredig

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Gwasanaethau Busnes
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Lifft
 • Parcio
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • Pwll nofio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail