Clwb Golff St. Deiniol Bangor

Pen Y Bryn, Bangor, LL57 1PX

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353098

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page secretary@bangorgolf.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://bangorgolf.co.uk

Ystyrir Clwb Golff St Deiniol Bangor yn un o'r prif gyrsiau golff yng Ngogledd Cymru. Mae'r cwrs yn edrych dros ddinas Bangor gyda golygfeydd bendigedig o Ynys Môn, Eryri ac arfordir Gogledd Cymru. Yn rhan o drywydd golff James Braid, gall y cwrs 18 twll hwn fod yn brofiad diddorol a heriol, yn enwedig am y tro cyntaf, a bydd ymwelwyr yn darganfod clwb traddodiadol gydag awyrgylch cyfeillgar a chroesawgar. Mae yna olygfeydd syfrdanol o'r clwb, Siop Golff i gynnig arweiniad ac offer, ynghyd â staff y clwb sy'n awyddus i wneud eich ymweliad yn un cofiadwy.