Llechi a Phethau

38 Stryd Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 678601 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07856 682961

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page slateandthings@aol.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.slateandthings.co.uk | https://www.jonmarchphotographics.co.uk/

Wedi'i leoli o fewn muriau tref Caernarfon hanesyddol a dim ond ychydig funudau i ffwrdd o Gastell Caernarfon mawreddog, mae Llechi a Phethau yn siop sy'n stocio ystod eang o grefftau Cymreig lleol o safon. Maen nhw'n arbenigo mewn gwaith llechi ond hefyd yn arddangos gwaith artistiaid a gweithwyr crefft talentog eraill, a'r gwaith gwych maen nhw'n ei gynhyrchu, gan gynnwys Snowdonia Blue Slate, Prestige Pens, The Soap MineRuby Gingham  a Jon March Photographics dim ond i enwi ychydig.