Gwesty'r Celt

Stryd Bangor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674477

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reservations@celtic-royal.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.celtic-royal.co.uk/

Prydau cyfoes sy'n cael eu creu gan ddefnyddio cynhwysion ffres, Cymreig lle bynnag y bo modd - mae bwyta yng Ngwesty'r Celtic Royal bob amser yn brofiad hamddenol ond gwerth chweil. Dewiswch giniawa yn awyrgylch cain Bwyty Castell gyda'i addurn ffasiynol ond hamddenol. Am ginio llai ffurfiol neu ddiod tawel, ewch i bistro Y Copa / Summit am bryd o fwyd blasus, wedi'i weini gydag ystod eang o gwrw rhyngwladol, dewis gwin helaeth a diodydd meddal.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Arhosfan bws gerllaw
 • WiFi ar gael
 • Parcio
 • Parcio (Bws)
 • Siaradir Cymraeg
 • Cadair uchel ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw