Arete Outdoor Centre

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 672136 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07743 336093

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@aretecentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.aretecentre.co.uk/

Mae Arete Outdoor Centre ym Mharc Cenedlaethol Eryri, yn cynnig mynediad ardderchog i'r arfordir trawiadol, afonydd ymdroellog, mynyddoedd anhygoel a llynnoedd mawr Gogledd Cymru ac Ynys Môn. Gyda llety cyfforddus, fforddiadwy, byncws a cheginau mawr ar gyfer arlwyo'n hawdd, mae hwn yn ganolfan wych i grwpiau o ffrindiau neu deulu. Mae'r ardal yn angerddol am ei iaith, ei gerddoriaeth a'i hanes ac mae'n gyfoethog â chestyll godidog, rheilffyrdd stêm, treftadaeth a gwyliau, felly mae digon i'w wneud. Mae'r tîm yn hapus i gynnig cyngor ar sut i wario eich arhosiad ac mae amrywiaeth o weithgareddau awyr agored cyffrous ar gael trwy staff cymwys a phrofiadol y ganolfan. Mae arlwyo ar gyfer dros 100 o bobl ar gael. Mae nifer o ystafelloedd cymdeithasol yn caniatáu lle i ymlacio, mae gan yr ystafell gemau fyrddau pŵl a thenis bwrdd. Mae yna storfa fawr ar gyfer beiciau, caiacau a byrddau syrffio ac ystafelloedd gotiauunigol ar gyfer dillad awyr agored. Parcio ceir ar gael a maes mawr ar gyfer gweithgareddau. Gellir bwyta allan yn lleol yn Nhŷ Tafarn Glyntwrog, sydd yn ddim ond 200m i ffwrdd.

Mwynderau

 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael i’w hurio
 • Croeso i bartion bws
 • Gardd
 • WiFi ar gael
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • Cyfleusterau plant
 • Croesewir grwpiau

Gwobrau

 • Thumbnail