Cyfarchion

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Llinos Roberts

6A Palace Street, Caernarfon, LL55 1RR

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llinos@cyfarchion.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.cyfarchion.com/english.aspx

Ganed ym Mlaenau Ffestiniog, ond bellach yn byw yng Nghaernarfon. Sefydlwyd Cyfarchion o ganlyniad i'm diddordeb mewn creu cardiau creadigol ar gyfer teulu a ffrindiau fel y gofynnwyd. Oherwydd yr ymateb cryf a chadarnhaol i'm crefft, rwyf wedi datblygu arddull unigryw a modern o ddylunio cardiau llaw, ac maent hefyd wedi dylunio bagiau anrhegion a gwin.