Siop Iard Caernarfon

7B Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 672472

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.siopiard.com

Mae gan Siop Iard ddwy siop yng Ngwynedd. Mae un yn nhref hanesyddol Caernarfon ac mae'r llall yn nhref glan môr boblogaidd Pwllheli.
Yn y ddwy siop gallwch brynu gwaith gan artistiaid Siop Iard a'u gweld yn gweithio yn y gweithdai agored ar y safle. Mae'r gwaith sydd ar werth yn cynnwys gemwaith wedi'u gwneud â llaw mewn Aur, Arian, porslen, haearn, pres a chopr, rhai yn cynnwys gemau gwerthfawr. Mae yma hefyd ystod o Gelf Llechi defnyddiol ac addurniadol gwreiddiol.
Mae cangen Caernarfon yn dewis steil gwladaidd gydag ardal gweithdy llawer mwy wedi'i stacio gydag offer diddorol ac yn aml, gyda ffaglau yn fflamio ac arwyddion o ddiwydiant chwilfrydig.
Mae cyrsiau crefft o ansawdd uchel wedi'u trefnu gan Siop Iard ers dros ddeng mlynedd sydd wedi ennill enw da am eu rhagoriaeth. Cynhelir y cyrsiau hyn yn Llety Arall, drws nesaf i Siop Iard.
Perchnogion Siop Iard yw Angela Evans, Dave Stephen ac Ann Catrin Evans. Mae Elin Mair, Charlotte Bellis aHanna Liz yn aelodau Siop Iard.