Wal Restaurant

6 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674383

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reservations@walrestaurant.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.walrestaurant.co.uk

Mae bwydlen eclectig Bwyty Wal yn cynnwys popeth o fyrgyrs i'ch bodloni amser cinio i stêcs ffiled o'r ansawdd gorau. Daw'r cig i gyd o Neuadd Llanfair, dim ond pedair milltir i fyny'r ffordd. Mae cig y fuches o wartheg duon Cymru sy'n pori yno yn esgor ar flas hyfryd, diolch i laswellt gwyrddlas a blodau dolydd eu porfa, a ffordd o fyw heb straen a dreuliwyd ochr yn ochr â'r Afon Menai. Mae eu cig hefyd wedi'i hongian am 28 diwrnod i sicrhau tynerwch perffaith, ac yna ei goginio ar gril o'r radd flaenaf ar gyfer profiad bwyta heb ei ail. Yn ogystal â stêcs blasus, mae Wal yn gweini prydau pasta perffaith, risottos a phitsas. Mae bwydlen draddodiadol dyddiol o gawl, brechdanau, brecwastau trwy'r dydd, byrgyrs, pysgod a sglodion ac ati, yn addo llenwi'ch bol heb wagio'ch waled.
Gwobr Lonely Planet 2019/2020

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mynedfa i’r Anabl
 • WiFi ar gael
 • Taliad Apple
 • Croeso i bartion bws
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Talebau rhodd ar gael
 • Croesewir teuluoedd
 • Toiledau Anabl
 • Toiled
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir Cŵn
 • WiFi am ddim