Wal Restaurant

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page John Turrell

6 Palace Street, Caernarfon, LL55 1RR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674383

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@walrestaurant.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.walrestaurant.co.uk/

Ar agor ar gyfer cinio a swper drwy'r flwyddyn. Cyrhaeddwyd y rownd derfynol yng ngwobrau Bwyd Cymreig yn 2017.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mynedfa i’r Anabl
 • WiFi ar gael
 • Taliad Apple
 • Croeso i bartion bws
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Talebau rhodd ar gael
 • Croesewir teuluoedd
 • Toiledau Anabl
 • Toiled
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Derbynnir Cŵn
 • WiFi am ddim