Caer Menai

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

15 Stryd yr Eglwys, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 672612

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@caermenai.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.caermenai.co.uk/

Mae tŷ llety Caer Menai wedi'i leoli o fewn muriau tref Caernarfon a dim ond ychydig gamau i ffwrdd o gastell syfrdanol Caernarfon o'r 13eg ganrif. Mae mewn lleoliad delfrydol, sy'n eich galluogi i fwynhau atyniadau niferus yr ardal yn hawdd. Yn adeilad rhestredig Sioraidd/Fictoraidd, mae Caer Menai yn cynnig llety o safon uchel iawn i'w holl westeion ac mae'r ystafelloedd yn cadw llawer o'r nodweddion pensaernïol gwreiddiol. Mae yna ystafelloedd gwely gefell, dwbl a sengl ar gael, gyda rhai o'r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd gwych o'r Fenai, a gyda machlud haul syfrdanol trwy gydol y flwyddyn i'w mwynhau, mae Caer Menai heb ei ail am seibiant hamddenol gwirioneddol ysbrydoledig a di-drafferth.

Gwobrau

  • Thumbnail