Cwellyn Arms

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Rhyd Ddu, Gwynedd, LL54 6TL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890321

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page snowdoninn@aol.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.snowdoninn.co.uk

Mae Cwellyn Arms yn dafarn wledig gyda llety wrth droed yr Wyddfa ym mhentref Rhyd Ddu, ar yr A4085, y ffordd o Gaernarfon i Feddgelert. Mae yna amrywiaeth o lety ar gael sy'n addas ar gyfer pob chwaeth a phoced, sy'n cynnwys ystafelloedd gwely yn y dafarn, llety ffermdy, llety byncws a gwersylla. Mae dwy ardal lolfa, gyda “thanau go iawn”, sy'n gyfeillgar i gŵn , a gallwch hefyd ymlacio a mwynhau bwyd cartref yn y bwyty 40 sedd sydd â gwres dan y llawr a stôf llosgi coed. Mae Cwellyn Arms yn dafarn gwrw go iawn ac mae hyd at 9 “cwrw go iawn” yn cael eu gweini. 

Gwobrau

  • Thumbnail