Karen Jones Arlunydd

Cilfechydd Barn, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650379 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07887 747869

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page celfkaren@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.karenjonesartist.com/hafan.html

Bywyd yn Eryri wedi ei beintio gydag olew. Gellir gweld gwaith Karen ar y wê, yn yr oriel newydd ym Metws-y-Coed, Artworks neu trwy drefniant yn ei stiwdio yn Waunfawr. Mae'r gwaith yn cynnwys barddoniaeth, anifeiliaid anwes a gwleidyddiaeth, ond mae ei chalon yn nhirluinau Eryri. Mae croeso bob amser i gomisiynau. Mae ei gwaith wedi ei gasglu yn helaeth ers 2003, yn lleol a thramor.

 

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled