Pentre Bach Bunkhouse

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars

Waunfawr, Gwynedd, LL54 7AJ

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07798 733939

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@bachventures.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.pentrebachbunkhouse.co.uk

Ysgubor garreg wedi'i haddasu i ddarparu llety byncws hunanarlwyo arddull alpaidd ar gyfer selogion awyr agored wedi'i rannu dros ddau lawr, coginio, eistedd a bwyta ar y llawr gwaelod, cysgu ar yr ail lawr. Dim ond taith gerdded 10 munud o'r dafarn cwrw go iawn Snowdonia Parc yn Waunfawr. 

Mwynderau

  • Parcio

Gwobrau

  • Thumbnail