Fferm Fêl yr Wyddfa | Snowdon Honey Farm

Cadnant, Stryd Fawr, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870218

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@snowdonhoneyfarmandwinery.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.snowdonhoneyfarmandwinery.co.uk/

Mae Fferm Fêl yr Wyddfa | Snowdon Honey Farm yn fusnes teuluol, wedi'i leoli ym mhentref Llanberis. Wedi ei sefydlu ers dros 30 mlynedd, mae'r busnes wedi tyfu i fod y sefydliad hynod, ond unigryw y mae nawr. Yn siop Fferm Fêl yr Wyddfa mae'r holl gynhyrchion yn cael eu cynhyrchu'n lleol, gan eu bod yn credu'n gryf mewn cefnogi busnes lleol, gan stocio ystod eang o Fêl, Mêdd, Gwinoedd Ffrwythau, siytni a chyffeithiau yn ogystal â Gemwaith Celtaidd ac Anrhegion eraill. Mae yna hefyd ystafell de a gardd fach brydferth lle gallwch chi fwynhau te hufennog a bwyd wedi'i goginio gartref gyda gwesteion croesawgar.