Rheilffordd Llyn Padarn

Gilfach Ddu, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870549

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page sales@lake-railway.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.lake-railway.co.uk

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae’r lein fach hyfryd hon yn rhedeg wrth ymyl Llyn Padarn ym Mharc Gwledig Padarn, am siwrne yna-ac-yn ôl o oddeutu pum milltir. Beth am gael picnic wrth y llyn yng Nghei Llydan, neu ymweld â’r Amgueddfa Lechi yng Ngilfach Ddu? Does dim rhaid i chi fod yn un am uchder i fwynhau golygfeydd gwych o’r Wyddfa. Gellir gweld copa uchaf Cymru a Lloegr yn torri drwy’r ffurfafen ar y daith.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Parcio
  • Siaradir Cymraeg
  • Croeso i bartion bws
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Siop
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw