Plas Tan y Graig

Stryd Smith, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4LT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890310

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@plastanygraig.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://plastanygraig.co.uk/

Mae Plas Tan y Graig yn llety gwesteion gydag ystafelloedd o ansawdd gwesty, wedi'i leoli ym Meddgelert, sy'n cynnig lletygarwch cynnes, gwasanaeth o ansawdd uchel ac ystafelloedd cysurus. Mae yna bum ystafell en-suite fawr gyffyrddus i ddewis ohonynt, gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd ac afonydd, ac mae brecwast bwydlen llawn wedi'i gynnwys, wedi'i weini naill ai yn yr ystafell fwyta neu i'r ystafell yn ôl yr angen. 

Gwobrau

  • Thumbnail