Parc Carafanau Bryn Gloch

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Betws Garmon, Gwynedd, LL54 7YY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650216

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@bryngloch.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.bryngloch.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Wedi ei leoli mewn safle delfrydol wrth droed mynyddoedd Eryri, mae Bryn Gloch yn cynnig golygfeydd bendigedig, cyfleusterau modern ac o fewn cyrraedd hawdd i'r Wyddfa, Caernarfon a nifer o atyniadau llawn hwyl ar gyfer yr holl deulu.

AA 5 Pennat Grading

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Pwynt gwasanaeth fan wersylla
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Siaradir Cymraeg
 • Nwy ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Llaeiniau llawr caled
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Pwynt trydan
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail