Sygun Copper Mine

Beddgelert, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4NE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890595

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page sygunmine@hotmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.syguncoppermine.co.uk

Dyma brofiad tanddaearol trawiadol. Cafodd y gwaith ei adael yn segur ym 1903 ond bellach mae ar agor i ymwelwyr. Mae Sygun yn adrodd hanes chwarelwyr o Oes Fictoria. Erbyn hyn, mae’n anodd credu bod y fath dreftadaeth ddiwydiannol yn bodoli yng nghanol cymaint o brydferthwch naturiol. Ewch am dro o amgylch yr hen waith copr. Gallwch weld stalactidau a stalagmidau, ynghyd â gwythiennau o fwyn copr sy’n cynnwys y mymryn lleiaf o arian ac aur.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Parcio