Tanronnen Inn

Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890347

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tanronnen@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tanronnen.co.uk

Lleolir y gwesty yng nghanol y pentref, sydd ym mhen pellaf bwlch godidog Aberglaslyn yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r Tanronnen wedi hen ennill enw da am ei safon uchel o fwyd a'r awyrgylch cartrefol a chlyd. Mae'r dafarn ar agor trwy gydol y flwyddyn ac mae'r ystafell fwyta ar agor i bobl nad ydynt yn breswylwyr.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Cadair uchel ar gael
 • Parcio
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Siaradir Cymraeg
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • WiFi ar gael
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw