Parc Gwledig Padarn

Ysbyty Chwarel, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870892

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page parcgwledigpadarn@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Hamdden-Parciau-Digwyddiadau/Parcia…

Nid yw’r disgrifiad ‘Parc Gwledig' yn gwneud cyfiawnder â’r lleoliad hwn. Wedi’i leoli o amgylch Llyn Padarn, mae pob dim ar gael yma, o chwaraeon dŵr i gerdded, o fywyd gwyllt i dreftadaeth ddiwydiannol, o goetiroedd i olygfeydd mynyddig i’ch ysbrydoli. Mae pawb - wel, bron iawn pawb - yn ymweld â Llanberis, porth yr Wyddfa. Does dim syndod felly bod Parc Gwledig Padarn mor boblogaidd.

Ewch i rhan Llwybrau Cerdded o wefan Cyngor Gwynedd i weld a lawrlwytho'r llwybrau cerdded gan gynnwys Cylchdaith y Llyn, Llwybr Natur, Llwybr Vivian a Taith y Goedwig.

Map Parc Padarn

Mwynderau

  • Parcio (Bws)
  • Arhosfan Sherpa gerllaw
  • Siaradir Cymraeg
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Parcio
  • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw