Tyn-yr-Onnen

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Waunfawr, Gwynedd, LL54 4AX

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650281

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@tynyronnen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.tyn-yr-onnen.co.uk/

Wedi'i leoli ar fferm ddefaid Gymreig draddodiadol, mae'r maes gwersylla teuluol hwn wrth droed Moel Eilio gyda'r Wyddfa yn swatio y tu ôl. Mae Tyn-yr-Onnen yn lle perffaith i'r rhai sydd am brofi'r Wyddfa, mynd oddi ar y llwybrau arferol a mwynhau golygfeydd syfrdanol y fferm. Mae'r cyfleusterau maes gwersylla yn cynnwys amrywiaeth o leiniau, gyda phwynt trydan os oes angen, blociau toiled modern gyda chawodydd poeth am ddim, cyfleusterau newid babanod, ystafell gawod i'r anabl ac ystafell amlbwrpas. Mae gan y maes gwersylla barc chwarae, ystafell deledu gyda thenis bwrdd a bwrdd pŵl. Mae digon o le ar gyfer barbeciw gyda thanau gwersyll yn cael eu caniatáu yn un o'r caeau gwersylla. 

Mwynderau

 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Cawod
 • Pwynt trydan
 • Llaeiniau llawr caled
 • WiFi am ddim
 • WiFi ar gael
 • Cyfleusterau plant
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle

Gwobrau

 • Thumbnail