Bythynnod Coed Gelert

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Coed Gelert, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YQ

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07398 731472

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@eryricottages.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://eryricottages.co.uk

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae Bythynnod Coed Gelert wedi'u gosod ym mhentref prydferth Beddgelert. Mae'r pedwar bwthyn hunan-arlwyo cartrefol yn cysgu o bedwar i chwech o bobl, ac yn edrych allan dros Ddyffryn Glaslyn a'r mynyddoedd cyfagos. Ceir mynediad preifat o Goed Gelert, trwy gaeau agored yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i Fedd Gelert ac Afon Glaslyn.

Gan eu bod wedi eu lleoli yn y pentref, mae mwynderau lleol fel y ganolfan groeso, tafarndai, bwytai a siopau bach i gyd o fewn pellter cerdded hawdd i'r bythynnod. Coed Gelert yw'r sylfaen berffaith i ddarganfod popeth sydd gan Feddgelert ac Eryri i'w gynnig. Mwynhewch doriadau ymlaciol mewn tirweddau hardd ac amrywiol, neu wyliau gweithgar yn archwilio'r mynyddoedd trawiadol, llynnoedd, coedwigoedd ac arfordiroedd hardd.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • WiFi ar gael

Gwobrau