Caffi Gwynant

Capel Bethania, Nant Gwynant, Gwynedd, LL55 4NL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890855

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@cafesnowdon.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.cafesnowdon.co.uk/

Mae Caffi Gwynant yn lle delfrydol ar gyfer diod, byrbryd, brecwast neu bryd bwyd mwy sylweddol cyn neu ar ôl mynd am dro i gopa'r Wyddfa (Llwybr Watkin), neu os ydych chi dim ond yn teithio trwy Eryri. Gan gynnig ystod eang o fwydydd wedi'u paratoi gan ddefnyddio cynnyrch lleol, bwydydd dyddiol arbennig, cacennau cartref a phwdinau, cwrw lleol a wi-fi am ddim, mae Caffi Gwynant yn denu cwsmeriaid o bob cwr. Gellir darparu ar gyfer dietau heb glwten. Mae croeso i gŵn y tu allan o dan y canopi gwydr trawiadol.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Arhosfan Sherpa gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
  • Darperir ar gyfer deiet arbennig
  • WiFi am ddim
  • Llwybr cerdded gerllaw