Rheilffordd yr Wyddfa

Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4TT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870223

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@snowdonrailway.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.snowdonrailway.co.uk

Gadewch i Reilffordd yr Wyddfa fynd â chi ar daith i bwynt uchaf Cymru. Mae'r Wyddfa, sy'n 1085m, yn dominyddu tirwedd Parc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru. Mynydd yng ngwir ystyr y gair a man chwedlonol - dywedir mai Yr Wyddfa yw bedd y cawr Rhita, a orchfygwyd gan y Brenin Arthur. Mae rhai o'r farn bod Marchogion Arthur yn dal i gysgu o dan y mynydd. Ers 1896 mae ymwelwyr wedi bod yn teithio i Lanberis, i brofi'r daith rheilffordd unigryw i gopa y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr. Hawliwch y gamp yma fel cyflawniad oes. Dewch i weld yn union pam mae Rheilffordd yr Wyddfa wedi'i ddisgrifio fel un o'r teithiau rheilffyrdd mwyaf unigryw a rhyfeddol yn y byd. Gyda golygfeydd syfrdanol ac ysbrydoledig, mae hyn i gyd yn rhan o ddiwrnod gwych i chi a'ch teulu yng Ngogledd Cymru. Mae eich antur yn cychwyn yma!

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Llwybr cerdded gerllaw
  • Croeso i deuluoedd
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw