Glaslyn

Glandŵr, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890339

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page management@glaslynices.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.glaslynices.co.uk

Mae Glaslyn yn gynhyrchwyr crefftus hufen iâ a sorbed arobryn, gan greu popeth mewn sypiau bach, wedi'u gwneud â llaw, yn eu parlwr. Mae'r caffi ar agor eto, ond rŵan fel pizzeria arbenigol. Mae Glaslyn bellach wedi'i drwyddedu hefyd, fel y gallwch fwynhau cwrw lleol, seidr neu win Eidalaidd gyda'ch pizza. Mae eu teisennau cartref yn dal i gael eu gwneud i ryseitiau mam ac mae pizzas melys yn ôl ar y fwydlen! Mae digon o le, mae croeso i deuluoedd a gall Glaslyn ddarparu ar gyfer grwpiau, partïon a digwyddiadau mawr.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Parcio
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Croeso i bartion bws
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim