Tŷ Mawr Tea Room

Tŷ Mawr, Rhyd Ddu, Gwynedd, LL54 6TL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890837

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.snowdonaccommodation.co.uk/

Mae Tŷ Mawr yn 200 mlwydd oed ac wedi'i leoli ym mhentref Rhyd Ddu wrth droed Yr Wyddfa. Gall y caffi clyd eistedd tua 18 o bobl ac mae'n gweini coffi o’r Iseldiroedd, amrywiaeth o de, cawl cartref, caws ar dost Cymreig, te â hufen Cymreig a llawer mwy, gan gynnwys crempogau'r Iseldiroedd. Hefyd cynnigir pecyn cinio a diodydd i fynd, sy’n ddelfrydol ar gyfer cerdded Yr Wyddfa. Ar agor bob dydd yn ystod gwyliau ysgol, fel arall ar gau ddydd Llun a dydd Mawrth.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • WiFi ar gael
  • Toiled
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Croesewir teuluoedd
  • Gwybodaeth i ymwelwyr
  • Derbynnir cardiau credyd
  • WiFi am ddim