Spice of Llanberis

32 High Street, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 871983

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.spiceofllanberis.co.uk

Prisau cystadleuol, bwyd wedi'i gyflwyno'n dda gyda staff dymunol.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Arhosfan bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • WiFi ar gael
  • WiFi am ddim
  • Talebau rhodd ar gael