Pantri

Stryd Fawr, Llanberis, Gwynedd, LL55 4SU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 238865 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07892 830038

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page pantrillanberis@gmail.com

Mae croeso cynnes yn aros i bawb yn siop goffi deuluol Pantri yn Llanberis. Maent yn cynnig coffi Barista o ansawdd uchel, amrywiaeth ardderchog o de dail rhydd arbenigol, brecwast, brechdanau wedi'u paratoi'n ffres, paninis, cawl cartref a phrydau arbennig dyddiol yn ogystal â detholiad o gacennau cartref blasus, te hufen a the prynhawn. Maent yn defnyddio cynnyrch lleol o ansawdd uchel ac yn gwerthu Jamiau, Siytni, Mwstard a Mêl a wnaed yn lleol yn ogystal â gwin, cwrw crefft Cymreig a seidr. Mae gwasanaeth tecawê ar gael hefyd. Caniateir cŵn yn yr ardal patio sydd â golygfa wych o'r mynyddoedd cyfagos.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Derbynnir Cŵn
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi am ddim
 • WiFi ar gael
 • Taliad Apple
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Talebau rhodd ar gael