Boulder Adventures

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Bryn Du Mountain Centre, Tŷ Du Road, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870556

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@boulderadventures.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.boulderadventures.co.uk/

Canolfan antur gyda 35 gwely, mewn lleoliad delfrydol yn Llanberis wrth droed yr Wyddfa. Lleoliad diarffordd wedi'i leoli mewn gerddi coediog sylweddol, a gellir cerdded i'r holl brif atyniadau sydd gan y pentref i'w gynnig. Yn addas iawn ar gyfer gwyliau teulu, grwpiau her antur, grwpiau gwaith, ysgolion a cholegau. Ymhlith y cyfleusterau ychwanegol mae ystafell gyfarfod a Chanolfan Chwaraeon Dŵr Padarn ar lan Llyn Padarn.

Mwynderau

 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Disgownt i grwpiau
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail