Caffi Blas Y Waun

Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650937

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page caffi@anturwaunfawr.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.anturwaunfawr.org/waunfawr/blas-y-waun-cafe/

Mae Caffi Blas y Waun yn darparu bwyd blasus a chroeso cynnes! Mae'r caffi wedi ei leoli ar safle Antur Waunfawr, yng nghanol gerddi prydferth. Mae yma hefyd siop grefftau yn gwerthu anrhegion, a pharc chwarae hygyrch. Mae Antur Waunfawr yn fenter gymdeithasol leol, sy'n darparu gwaith a hyfforddiant i oedolion gydag anableddau dysgu. 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • Parcio
  • WiFi ar gael
  • Toiledau Anabl
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Derbynnir Cŵn
  • Arhosfan bws gerllaw