Plas Coch

Stryd Fawr, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 872122

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plascochgwesty@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://plascochsnowdonia.co.uk/

Mae Plas Coch yn dŷ Fictoraidd eang a chain, wedi'i leoli yn ei dir ei hun ar y Stryd Fawr yn Llanberis, a dim ond 500 llath o Reilfford yr Wyddfa, Rheilffordd Llyn Padarn, a'r fynedfa i Barc Gwledig Parc Padarn. Mae'r ardd fawr yn llawn blodau gwyllt, llwyni a choed, ac mae ganddi ddigon o seddi, pwll tân a golygfeydd o'r mynyddoedd cyfagos. Mae'r llety'n cynnwys wyth ystafell wely en-suite, gan gynnwys ystafell wely ar y llawr gwaelod, gyda digon o le i barcio ar y safle i'r holl westeion. 

Mwynderau

  • Dim Ysmygu
  • Parcio
  • Darperir ar gyfer deiet arbennig
  • Te/Coffi
  • Teledu yn yr ystafell/uned

Gwobrau

  • Thumbnail