Erw Fair

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

High Street, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 872400

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page erwfair@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.erwfair.com/

Tŷ carreg Cymraeg hyfryd, cain 19eg ganrif. Man cyfforddus, cyfeillgar, anffurfiol i deuluoedd, cyplau a grwpiau ymlacio. Brecwast ardderchog, pecyn cinio, parcio am ddim. Lolfa a cyfleusterau sychu. Teledu lliw, cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell. Lleoliad canolog delfrydol i bawb fwynhau golygfeydd mynyddig Eryri, boed teithiol, cerdded, dringo neu feicio. Am ddim Wi-Fi.

Mwynderau

 • Cot ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Dim ysmygu o gwbl
 • WiFi ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail