Ivy House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Finsbury Square, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 422535 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07725 257111

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ivyhouse.dolgellau@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ivyhouse-dolgellau.co.uk/

Mae Dolgellau wedi ei leoli yn neheudir Parc Cenedlaethol Eryri. Yn ogystal â golygfeydd godidog, mae traethau Fairbourne ac Abermaw o fewn wyth neu naw milltir. Mae'r tŷ, sy'n dyddio o 1829, yng nghanol y dref. Mae'n fusnes teuluol gyda'i fryd ar ofalu bod arhosiad eu hymwelwyr yn un cyfforddus. Cynigir brecwast llawn neu un iach!

Mwynderau

 • En-Suite
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau