Dolgun Uchaf

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Dolgellau, Gwynedd, LL40 2AB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 422269

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page dolgunuchaf@aol.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.dolgunuchafguesthouse.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Adeilad 500 mlwydd oed a ddechreuodd ei fywyd fel tŷ neuadd canoloesol hwyr, mae gwesty Dolgun Uchaf mewn lleoliad delfrydol i archwilio popeth sydd gan ran ddeheuol Parc Cenedlaethol Eryri i'w gynnig. Wedi'i leoli ychydig dros filltir o Ddolgellau, gyda'i siopau, caffis a bwytai, mae Dolgun Uchaf wedi'i amgylchynu gan dir fferm a choetiroedd. Gyda golygfeydd tuag at Cader Idris, a'r mynyddoedd tu hwnt, mae mewn lle gwych i fwynhau'r rhan brydferth hon o Wynedd. Mae dewis o lety ar gael - tŷ llety 4 Seren AA, bwthyn hunanarlwyo, maes gwersylla neu fyncws.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau