Parc Coed y Brenin

Dolgefeiliau, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2HZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 440747

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://naturalresources.wales/days-out/places-to-visit/north-west-wales/coed-y…

Mae rhywbeth i bawb yma yng Nghoed y Brenin …
• Canolfan Ymwelwyr gyda Chaffi sy’n agor 7 niwrnod yr wythnos
• Siop Feiciau, Llogi Beiciau a Chyfleuster Golchi Beiciau
• Siop Redeg a Llogi Esgidiau
• Llwybrau Beicio Mynydd, Cerdded a Rhedeg Pwrpasol wedi eu Harwyddo ar gyfer ystod gallu amrywiol
• Ardal Sgiliau Beicio Mynydd • Llwybr Pos Anifeiliaid, Llwybrau MP3, Llwybrau Cyfeiriannu a Geogelcio
• Cyfleusterau Cynadledda

• Amrediad o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn…

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Parcio
 • Cawod
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Cyfleusterau plant
 • Siop
 • Toiled
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan
 • Pwynt gwefru e-feiciau