Bwthyn Isfryn

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Ffordd y Gader, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1RH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250482

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hello@graigwen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.graigwen.co.uk/cottages-snowdonia/dolgellau-cottage/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae'r bwthyn gwyliau hunanddarpar 2 ystafell wely hyfryd hwn wedi'i leoli yng nghanol Dolgellau, taith gerdded fer o'i thafarndai, caffis a siopau. Mae'r bwthyn Fictoraidd yn glyd ac yn gryno gyda chyffyrddiadau lliwgar o'r gorffennol, nodweddion cyfnod a chegin ac ystafell ymolchi newydd. Mae'r gegin fodern wedi'i chyfarparu'n dda gyda pheiriant golchi llestri, oergell, popty maint llawn gyda hob trydan, peiriant golchi a sychwr dillad. Mae microdon hefyd, cafetière a chymysgydd bwyd. Oherwydd y grisiau serth, nid yw Isfryn yn addas ar gyfer teuluoedd â phlant bach na'r rhai sydd â phroblemau symudedd.

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • WiFi ar gael
 • WiFi am ddim
 • Parcio
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Derbynnir Cŵn

Gwobrau

 • Thumbnail