Corris Railway

Station Yard, Corris, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9SH

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@corris.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.corris.co.uk

Rheilffordd Corris oedd y rheilffordd cul cyntaf yng Nghanolbarth Cymru. Wedi ei adeiladu yn wreiddiol yn 1859 fel ffordd 2'3" ar gyfer tram wedi ei dynnu gan geffyl, cyrhaeddodd trenau stêm yn 1878 a chludwyd teithwyr o 1883 hyd at 1930. Cafodd y rheilffordd ei gau yn 1948 ac yn fuan wedyn cafodd ei ddatgymalu. Agorodd Amgueddfa Rheilffordd Corris yn 1970 ac ail-gychwynodd gwasanaeth teithwyr yn 2002, gyda gwasanaethau trenau stêm yn dychwelyd yn 2005, yn cael eu gweithredu gan wirfoddolwyr o Gymdeithas Rheilffordd Corris.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus