Cader Idris Outdoor Gear

4 Crosby Buildings, Stryd Fawr, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1PS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 422195

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@cader-idris.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://cader-idris.co.uk/

Agorodd Cader Idris Outdoor Gear gyntaf ym 1990 a sefydlodd ei hun yn gyflym fel "y" siop awyr agored yn yr ardal. Gyda phrofiad helaeth o weithgareddau awyr agored a manwerthu, gwasanaeth cwsmeriaid yw eu blaenoriaeth tra'n sicrhau bod y siop yn parhau i esblygu i fodloni gofynion selogion yn yr ardal. P'un ai sgramblo, dringo, gwersylla neu dim ond mwynhau'r awyr agored, mae gan Cader Idris Outdoor Gear rywbeth i chi. Gyda llawer o wahanol mathau o esgidiau cerdded, amrywiaeth o ddillad dal dŵr i weddu i unrhyw gyllideb, dillad ar gyfer cerdded, teithio neu fyw, a phob math o bethau da eraill ar gyfer yr awyr agored, Cader Idris Outdoor Gear yw'r lle i chi!

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus