Knit One

Ffordd y Gader, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1RB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 422194

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page angharad.murgatroyd@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://knitonedolgellau.com/

Siop wlân annibynnol fach yw Knit One sydd wedi'i lleoli yn Nolgellau ac yn gwerthu amrywiaeth o edafedd gwlân, patrymau gweu, llyfrau a syniadau gweu sy'n addas i unrhyw boced. Mae Knit One wedi addasu eu busnes yn ystod y pandemig presennol hwn i alluogi cwsmeriaid i barhau i ddewis cynnyrch ar gyfer eu hanghenion gweu neu crochet mor ddiogel â phosibl. Maen nhw'n edrych ymlaen at eich helpu i brynu edafedd gwlân y Nadolig hwn i chi'ch hun neu i roi fel anrheg.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus