Louloupurple

2, Plas Newydd, Sgwâr Eldon, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1RD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 422021

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@louloupurple.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://louloupurple.co.uk/

Mae Louloupurple yn siop deunydd crefft yn Nolgellau, lleoliad hyfryd ar gyfer ysbrydoli'r crefftwr oddi mewn. Cynhelir gweithdai crefft yn rheolaidd lle maen nhw'n gobeithio annog a helpu pawb i ddod o hyd i'r crefftwr mewnol ynddynt eu hunain. Nod Louloupurple yw darparu cynhyrchion o ansawdd i'w cwsmeriaid gwerthfawr am brisiau manwerthu gwell na'r hyn a argymhellir os yn bosibl.