Canolfan Grefft Corris

Corris Craft Centre, Corris, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761584

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@corriscraftcentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.corriscraftcentre.co.uk

DIWEDDARIAD: Ewch i'r wefan i weld y diweddaraf cyn ymweld.

Mae Canolfan Greff Corris yn gartref i 9 stiwdio crefft unigol. Mae hefyd  yn fan cychwyn ar gyfer anturiaethau tanddaearol Labyrinth y Brenin Arthur a Corris Mine Explorers, ac mae llu o weithgareddau ar gael ar y safle i blesio y teulu cyfan.

Porwch 9 Stiwdio Crefft unigol ar gyfer cynhyrchion unigryw a wneir gan wneuthurwyr dylunwyr y preswylwyr. Mae'r eitemau'n cynnwys teganau pren traddodiadol, gemwaith Celtaidd a chyfoes, dodrefn coedwig naturiol, cerfluniau gwydr, canhwyllau wedi'u cerfio â llaw, llysieulyfr llysieuol a meddyginiaethau, jin crefftwrol gwobrwyiedig, siocledi wedi'u gwneud â llaw, crochenwaith a'r dreigiau ysmygu enwog. Mae llawer o'r cynhwysion yn dod o siop bwyd a diod cyfagos Bwtri Y Crochan.

Mae llawer o'r stiwdios yn cynnig cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau crefft ymarferol, gan gynnwys paentio crochenwaith, dipio cannwyll, gwneud siocled, adeiladu dodrefn a chrefftwaith perlysieuol. Ffordd syndod o dda i ymlacio!

Gwobrau

 • Disgrifiad Cryno

Mwynderau

 • Parcio
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir Cŵn
 • Croeso i bartion bws
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • WiFi am ddim
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod