Abaty Cymer

Llanelltyd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2HE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01443 336000

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://cadw.gov.wales/daysout/cymer-abbey/?skip=1&lang=cy

Olion sylweddol eglwys abaty Sistersaidd syml a sefydlwyd ym 1198 gan Maredudd ap Cynan.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw