Dwy Olwyn

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Coed-y-Fronallt, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 422822

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page dwy_olwyn@hotmail.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.dwyolwyn.co.uk/accommodation/

Lleolir yr eiddo mewn acer o erddi wedi’u tirlunio gyda golygfeydd anhygoel o Gader Idris mewn lleoliad distaw ond eto ond 10 munud o daith gerdded i’r dref. Mae’r eiddo hwn yn agos i’r holl gyfleusterau a llwybrau cerdded o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Lle cadw beiciau wedi’i gloi. Brecwast traddodiadol neu frecwast cyfandirol. Sicrheir sylw personol i’n gwestai. Digon o le parcio. Ceir teledu a chyfleusterau gwneud paned ym mhob ystafell wely. Wi-Fi am ddim.

Mwynderau

 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael

Gwobrau