Penmaenuchaf Hotel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Llyn Penmaen, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1YB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 212121

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reservations@penmaenuchaf.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://penmaenuchaf.co.uk/

Byddai'n anodd dod o hyd i leoliad mwy syfrdanol, sy'n edrych dros hyfrydwch aber Afon Mawddach, ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae'r plasty Fictorianaidd dyrchafedig hwn yn cynnig golygfeydd, heddwch a llonyddwch. Ymlaciwch yn y lolfeydd cain, neu ewch i gerdded yn y gerddi hyfryd. Mwynhewch fwyd dychmygus, gwinoedd da, ac ar ddiwedd y dydd, mae ystafell wely moethus yn aros amdanoch. Canolfan ragorol ar gyfer teithio. Yn ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored. 

Mwynderau

 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Croesewir teuluoedd
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dim Ysmygu
 • Gardd
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gwasanaethau Busnes
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Caffi/Bwyty
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail