Celf Aran Arts

Tŷ Siamas, Stryd Fawr, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1PU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 421800

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@celfaranarts.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.celfaranarts.co.uk/

Mae Celf Aran Arts yn fenter gydweithredol o 16 o artistiaid a chrefftwyr lleol sy'n rhannu lle i arddangos eu gwaith wedi'i wneud â llaw ar lawr gwaelod canolfan gerddoriaeth Tŷ Siamas.

Mwynderau

  • Parcio
  • Derbynnir Cŵn
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Croeso i deuluoedd
  • Mynedfa i’r Anabl