Ffynnon Town House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Love Lane, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1RR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 421774 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07720 255354

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@ffynnontownhouse.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ffynnontownhouse.com

Mae Ffynnon yn dŷ Fictorianaidd wedi ei adnewyddu yn hyfryd, sy'n cynnwys cymysgedd o addurn cyfoes a thraddodiadol. Mae pob un o'r ystafelloedd yn eang, gydag ystafelloedd ymolchi ysblennydd, cadeiriau hir a ffitiadau golau nodweddiadol. Mae yna dwb poeth preifat yn yr ardd. Mae brecwast a chinio yn achlysuron gastronomig.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Gwasanaethau Busnes
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Cyfleusterau plant
 • Croesewir grwpiau
 • Disgownt i grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau