Corris Mine Explorers

Corris Craft Centre, Corris, Machynlleth, Powys, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761244

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@corrismineexplorers.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.corrismineexplorers.co.uk/

DIWEDDARIAD: Ewch i'r wefan i weld y diweddaraf cyn ymweld.

Enillwyr Gweithgaredd / Profiad Gorau yng Nghanolbarth Cymru 2019/2020. Mentrwch dan ddaear i ddarganfod cyfinachau y byd tanddaearol angof yma gyda rhai o brif fforwyr mwyngloddiau ym Mhrydain. Cymerwch y cyfle prin yma i fentro i fyd angof ac anghyfannedd y mwyngloddiwr llechi. Teimlwch hanes y gloddfa llaith, dywyll yn dod yn fwy wrth i'r arweinyddion arbenigol rannu ei storiau. Antur gwirioneddol mewn byd cudd.  Cafodd hen chwarel Braich Goch ei gloddio â llaw gan chwarelwyr oes Fictoraidd. Dechreuodd y cloddio ym 1836 a bu'n gweithio tan y 1970au pan gaewyd y drws am y tro diwethaf, gan  adael capsiwl amser bron heb ei gyffwrdd.

Gwobrau

  • Thumbnail
  • Disgrifiad Cryno

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Siop
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Pwynt gwefru cerbydau trydan