Corris Mine Explorers

Corris Craft Centre, Corris, Machynlleth, Powys, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761584

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@corrismineexplorers.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.corrismineexplorers.co.uk/

Enillwyr Tystysgrif Rhagoriaeth Trip Advisor 2022 ac wedi cyrraedd rownd derfynol Gweithgaredd y Flwyddyn 2022 Go North Wales. Dilynwch ôl troed cloddwyr llechi Oes Fictoria gydag un o'r tywyswyr arbenigol. Byddwch yn profi'r twneli eang a'r siambrau enfawr lle cloddiwyd llechi gorau'r byd gan law a ffrwydron, cyn cael eu cludo ledled y byd. O'r eiliad rydych chi'n camu drwy ddrws cudd yn ochr y mynydd, byddwch yn cael eich trochi mewn ffordd o fyw a gwaith a newidiodd fawr ddim drwy gydol hanes y pwll. A hithau prin wedi cael ei gyffwrdd ers i'r pwll gael ei adael yn y 1970au, mae'r gwobrau di-ri ac adolygiadau rhagorol yn esbonio pam na ellir colli y profiad dilys a hynod ddiddorol hwn.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Parcio (Bws)
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Parcio
 • Toiled
 • WiFi ar gael
 • WiFi am ddim
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Croesewir teuluoedd