Penmaenuchaf Hotel

Llyn Penmaen, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1YB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 212121

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reservations@penmaenuchaf.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://penmaenuchaf.co.uk/

Pan fyddwch yn ymweld â'r bwyty yng Ngwesty Penmaenuchaf Hall, byddwch wrth eich bodd gyda'r bwyd gwych a baratowyd gan y cogyddion talentog sydd wedi ennill gwobrau. Mae Prif Gogydd y gwesty a'i dîm yn cynhyrchu bwyd cyfoes Prydeinig gyda phwyslais ar flas, defnyddio cynnyrch lleol a chyflwyniad syml, gofalus. Mae perlysiau, saladau a llysiau cartref o erddi’r gwesty ynghyd â chyflenwyr lleol eithriadol yn cyfuno i greu bwyd dychmygus. Mae bwyta ym mwyty'r gwesty yn addo bod yn un o uchafbwyntiau eich ymweliad â Eryri. Mae naws gyfoes i fwyty'r ystafell ardd, Llygad yr Haul, gyda llawr llechi Cymreig syfrdanol, paneli derw, ffenestri gothig ac unwaith eto, y golygfeydd hyfryd hynny o Eryri. Mae gan yr ystafell fwyta cain hon wedi ei oleuo â chanhwyllau,  fyrddau wedi'u gorchuddio â chadachau trwm gyda lliain main, gwydrau crisial a chyllyll a ffyrc arian gloyw ar ei ben. Mae'r byrddau bob amser wedi'u haddurno â blodau wedi'u torri'n ffres.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Derbynnir cardiau credyd
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Gardd
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Parcio
 • Croesewir teuluoedd
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Dim Ysmygu
 • Siaradir Cymraeg
 • Gwasanaethau Busnes
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • Croesewir grwpiau
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw