Gwin Dylanwad Wine

Porth Marchnad, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1ET

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 422870 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07799 666275

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page dylan@dylanwad.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.dylanwad.com/

Bar / caffi / siop win yng nghanol Dolgellau. Lle gallwch chi ddod am goffi a chacen, gwydraid o win, prydau ysgafn neu brynu poteli o win o’n Siop Win. Rydym yn mewnforio gwinoedd unigryw ar draws Ewrop, a ategir gan winoedd eraill o bob cwr o'r byd a detholiad o clarets. Cadwch lygad am ddigwyddiadau blasu gwin a cherddoriaeth arbennig.

Mwynderau

  • Arhosfan bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Taliad Apple
  • WiFi ar gael
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • WiFi am ddim
  • Talebau rhodd ar gael