Aber Cottage

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Ffos y Felin, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1DE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 421413 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07976 518687

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page abercottage@btinternet.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.abercottage.com/

Bwthyn carreg traddodiadol ac adeilad rhestredig yw Aber Cottage, sy'n cynnig llety gwely a brecwast o safon yn Nolgellau, mewn lleoliad delfrydol yn y dref ac o fewn pellter cerdded hawdd i fwytai, tafarndai a siopau lleol rhagorol. Mae wedi'i leoli'n wych yn agos at Cader Idris, Llwybr Mawddach, a llawer o deithiau cerdded eraill, gan gynnwys Coed-y-Brenin, gyda'i lwybrau coedwig poblogaidd ac un o'r prif ganolfannau beicio mynydd yn Ewrop. Dim ond ychydig filltiroedd i ffwrdd mae traethau tywodlyd hyfryd Bae Ceredigion yn Fairbourne ac Abermaw. Mae cyfleusterau en-suite modern i bob ystafell, gyda theledu, wi-fi am ddim a the a choffi cyfarch. Mae parcio ceir, un i bob ystafell, ym maes parcio preifat Aber Cottage ei hun gyda mynediad diogel. 
 

Gwobrau

  • Thumbnail