Labrinth y Brenin Arthur

Corris Craft Centre, Corris, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761584

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page web@kingarthurslabyrinth.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.kingarthurslabyrinth.co.uk

DIWEDDARIAD: Ewch i'r wefan i weld y diweddaraf cyn ymweld.

Cychwynnwch ar y daith gan hwylio trwy raeadr tanddaearol lle mae’r dŵr yn disgyn fel llen, a darganfod man hudolus lle mae hanesion o amseroedd pell yn cael eu hail adrodd. Hanesion am ddreigiau, cewri a’r Brenin Arthur chwedlonol ei hun. Byddwch yn cael eich tywys gan gychwr o’r Oesoedd Tywyll, trwy ogofau anferth a thwneli troellog, i gael yr hen hanesion Cymreig hyn yn dod yn fyw trwy gyfrwng golygfeydd dramatig, golau a sain.

Wrth dynnu at derfyn eich siwrne – Afon y Ddraig ddewr! Efallai bydd eich antur o dan y ddaear yn tarfu ar y rhai sy’n gwarchod y Labrinth…allwch chi osgoi eu crafangau a dod yn ôl yn ddiogel i’r byd tu allan?

Mae mwy o hen hanesion i chi eu darganfod eto yn y byd tu allan, yn Chwedlau Coll y Cylch Cerrig, lle gallwch ddilyn y llwybrau troellog mewn drysfa syml i ddarganfod hanesion chwedlonol, cymeriadau cyfareddol a’r Cylch Cerrig. Cwblhau’r cwis ac ennill medal! Mynediad am hanner pris trwy hefyd brynu tocyn i Labrinth y Brenin Arthur.

Mae Labrinth y Brenin Arthur a Chwedlau Coll y Cylch Cerrig yn cychwyn o Ganolfan Crefft Corris, sydd hefyd yn gartref i 9 stiwdio grefft wych a’r dylunwyr-gwneuthurwyr preswyl. Gallwch gael eitemau unigryw wedi’u gwneud â llaw yma, a chael hwyl yn gwneud eich crochenwaith eich hunan, dipio canhwyllau, gwneud siocled a mynd i weithdai adeiladu dodrefn.

Yn ganolbwynt i'r atyniadau mae caffi’r Crochan, sy’n olau, yn fywiog a modern, gyda golygfeydd i bob cyfeiriad o lethrau coediog trwchus dyffryn Corris. Gallwch fwynhau cynnyrch lleol mewn gwahanol rysetiau, sydd ar gael trwy’r dydd.

Mae mwy o gynnyrch i dynnu dŵr i’ch dannedd yn y siop bwyd a diod Cymreig, Bwtri’r Crochan. Silffoedd yn llawn eitemau wedi’u tyfu, eu magu a’u cynhyrchu’n lleol yn cynnwys mêl, cawsiau, bisgedi, siytni, jam, cwrw, gwirodydd a llawer mwy. Mae eu hamperi anrhegion bwyd a diod Cymreig yn arbennig.

Mae atyniad pellach, Corris Mine Explorers, sy'n eich galluogi i fentro dan ddaear gydag un o brif fforwyr mwyngloddiau yng Nghymru, a darganfod cyfrinachau y byd anghyfannedd tanddaearol yma. Cafodd hen chwarel Braich Goch ei gloddio gan chwarelwyr oes Fictoraidd a bu'n gweithio tan y 1970au pan gaewyd y drws am y tro diwethaf. Gadawyd capsiwl amser bron heb ei gyffwrdd fel  y gallwch chi ei archwilio heddiw.

Gyda chymaint i’w wneud a chael parcio trwy’r dydd heb dalu, dewch i wneud diwrnod ohoni.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Parcio (Bws)
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Parcio